فیل مارکت را بهتر بشناسید

درباه ما

فروشگاه اینترنتی ابزارآالت،الکتریکی،شیرآالت،رنگ فیل مارکت کامل ترین و جامع ترین فروشگاه انالین در زمینه تجهیزات ساختمانی ، صنعتی ، کارگاهی و خانگی می باشد که قصد خدمت رسانی به هموطنان گرامی رادارد. چرا فیل مارکت در راستای خدمت رسانی تمام تالش بر آن داریم که تمام محصوالت حتی محصوالت خاص و کم یاب را گرم هم آوریم تا در زمان و هزینه شما صرفه جوی شود ، در سبد محصول فیل مارکت چهار دسته اصلی ابزارآالت،الکتریکی،شیرآالت می باشد که بیش از 800 قلم کاالرا در بر میگیرد تا شما عزیزان برای لیست خرید خود دیگر نیازی به تی نمودن مسافت های طوالنی و هزینه اضافه حمل و نقل را به دوش نکشید و زمان خود را برای لذت بردن در کنار خانواده صرف کنید . دیگر خدمات ما شما میتوانید پس از انتخاب محصول خود ، کاالی مورد نظر را کمتر از دوساعت )درتهران( تحویل بگیرید که این ارسال سریع در هیچ یک از ساعت های مشابه ایرانی نمیباشد . در راستای ثبات قیمتی بازار فیل مارکت اقدامات خالقانه ای در زمینه تخفیفات ویژه به مشتریان نموده است تا مشتریان فیل مارکت احساس رضایت و خوشایدی از خرید خود داشته باشن . شما پس از خرید از فیل مارکت حتما غافل گیر خواهید شد بعد از هر خرید از فیل مارکت زمان تحویل محصول درب منزل به همراه کاالی مورد نظر یک هدیه ارزشمند و مرتبط دریافت خواهید کرد

درباره ما

خبرنامه و دریافت به روز رسانی

ثبت نام در خبرنامه ما برای دریافت به روزرسانی